Galeries Petit format

Série "SAQQARA"

Série "SAQQARA" - Saqqara n°1
Saqqara n°1

Acrylique sur toile (80x120cm)

Série "SAQQARA" - Saqqara n°2
Saqqara n°2

Acrylique sur toile (120x50cm)

Série "SAQQARA" - Saqqara n°3
Saqqara n°3

Acrylique sur toile (80x40cm)

Série "SAQQARA" - Saqqara n°4
Saqqara n°4

Acrylique sur toile (80x40cm)

Série "SAQQARA" - Saqqara n°5
Saqqara n°5

Acrylique sur toile (50x40cm)

Série "SAQQARA" - Saqqara n°6
Saqqara n°6

Acrylique sur toile (70x50cm)

Série "SAQQARA" - Saqqara n°7
Saqqara n°7

Acrylique sur toile (70x50cm)

Série "SAQQARA" - Saqqara n°8
Saqqara n°8

Acrylique sur toile (70x50cm)

Série "SAQQARA" - Saqqara n°9
Saqqara n°9

Acrylique sur toile (60x80cm)

Série "SAQQARA" - Saqqara n°10
Saqqara n°10

Acrylique sur toile (60x80cm)

Série "SAQQARA" - Saqqara n°11
Saqqara n°11

Acrylique sur toile (60x80cm)

Série "SAQQARA" - Saqqara n°12
Saqqara n°12

Acrylique sur toile (40x50cm)

Série "SAQQARA" - Saqqara n°13
Saqqara n°13

Acrylique sur toile (40x50cm)

Série "SAQQARA" - Saqqara n°14
Saqqara n°14

Acrylique sur toile (50x40cm)

Série "SAQQARA" - Saqqara n°15
Saqqara n°15

Acrylique sur toile (80x40cm